Хоћеш и ТИ у ИТ?

Хабит Aкадемија за развој каријере је прилика за све који траже први посао у ИТ индустрији да науче више о томе шта све каријерни пут у ИТ индустрији нуди.

Зашто ти треба овај курс?

Циљ хабит академије је да ти трасира пут до првог посла у ИТ индустрији кроз оспособљавање за управљање каријером као и припремом за укључивање у тржиште рада и пружањем подршке у будућем каријерном развоју.

  • СКРАТИ ПОТРАГУ ЗА ПОСЛОМ користећи алате и стратегије који ће те издвојити од осталих кандидата.
  • ДОБИЈ БОЉИ ПОСАО тако што ћеш научити како на прави начин представити своје квалификације послодавцу.
  • САВЛАДАЈ СВАКИ ИНТЕРВЈУ и изазов, те усвоји потребне комуникационе вештине како би избегао било који неспоразум у процесу запошљавања.
  • САМОПОУЗДАНО ИДИ НА СВАКИ ИНТЕРВЈУ и говори о својим достигнућима.
  • НАУЧИ ПРЕГОВАРАТИ за већу основну плату и друге погодности, како би био плаћен колико и вредиш.
Habit-Human API je veza između it kompanija i tech talenata

Радионице

Увод, свесни развој каријере и процена типа личности

Стећи ћеш знања о актуелним технологијама, типовима занимања и могућностима запослења у софтверској индустрији. Које вештине су потребне? Које квалификације мораш имати? Као што сам назив каже - “свесни развој каријере” значи да мораш поседовати знања о доменима каријере или посла који te занима.

Процена типа личности, образовање, искуство, интереси, каријерне вредности, вештине, способности и стил рада. Израдом овакве процене, моћи ћемо стећи бољи увид у то која занимања и послови ће на најбољи начин одговарати твојим интересима и преференцијама.

Брендирање

У овом делу сазнајемо какав је пут до успеха кроз лично брендирање, истицање вредности и прилагођавање поруке циљној групи.
- Биографија
- ЛинкедИн профил
- Мотивационо писмо

Постављање циљева – прављење плана за развој каријере

Време је да поставимо јасан каријерни циљ који ће бити слика и прилика онога што желиш од своје каријере. Како бисмo ово урадили, мораћеш узети следеће ствари у обзир:
- Резултате процене типа личности
- Информације које стекнеш о могућностима за развој каријере

Комбиновање ова два фактора ће нам помоћи да идентификујемо могуће правце којима можеш кренути на твом путу. Када поставимо каријерни циљ, тада свом развоју коначно дајеш и неки правац. Заједничким снагама постављамо јасну тачку до које мораш/желиш доћи у будућности.

Симулација интервјуа и потрага за послом

План за потрагу за послом и симулација интервјуа где ћемо до детаља дефинисати кораке које мораш направити како би сан претворио у Јаву!

Радионице

Увод, свесни развој каријере и процена типа личности

Стећи ћеш знања о актуелним технологијама, типовима занимања и могућностима запослења у софтверској индустрији. Које вештине су потребне? Које квалификације морате имати? Као што сам назив каже - “свесни развој каријере” значи да морате поседовати знања о доменима каријере или посла који вас занимају.

Процена типа личности, образовање, искуство, интереси, каријерне вредности, вештине, способности и стил рада. Израдом овакве процене, моћи ћемо стећи бољи увид у то која занимања и послови ће на најбољи начин одговарати вашим интересима и преференцијама.

Постављање циљева – прављење плана за развој каријере

Време је да поставимо јасан каријерни циљ који ће бити слика и прилика онога што желите од своје каријере. Како бисте ово урадили, мораћете узети следеће ствари у обзир:
- Резултате ваше процене типа личности
- Информације које стекнете о могућностима за развој каријере

Комбиновање ова два фактора ће нам помоћи да идентификујемо могуће правце којима можете кренути на вашем путу. Када поставимо каријерни циљ, тада свом развоју коначно дајете и неки правац. Заједничким снагама постављамо јасну тачку до које морате/желите доћи у будућности.

Брендирање

У овом делу сазнајемо какав је пут до успеха кроз лично брендирање, истицање вредности и прилагођавање поруке циљној групи.
- Биографија
- ЛинкедИн профил
- Мотивационо писмо

Симулација интервјуа и потрага за послом

План за потрагу за послом где ћемо до детаља изложити кораке које морате направити како бисте остварили постављене циљеве.

Детаљи

Хабит академијa састоји се од 4 радионица од по 3+ сати са домаћим задацима, одговарајућом литературом и подршком између радионица као и након завршенe академијe.

Након академијe ћеш моћи :

Да истражујeш и препознaш своја интересовања, потребе, знања, вештине и способности и повезујeш их са захтевима савременог тржишта рада.

Cтећи ћеш вештине да успешно:

– одлучујeш о својој каријери, постављаш циљеве и креираш каријерни план
– примењујeш различите методе и стратегије тражења посла
– саставиш ефикасну пријаву за посао – ЛинкедИн профил, радна биографија, мотивационо писмо и бираш форму и садржај који одговарају конкурсу
– да будeш најбоља верзија себе на разговору за посао или праксу
– добијeш први посао у ИТ компанији

Хабит академијa се може организовати индивидуално или у групи.

Имајући у виду да се бавим спајањем ИТ стручњака и софтверских компанија, одлично познајем тржиште рада и активно сарађујем са више софтверских компанија, можеш очекивати и помоћ при тражењу посла.

Референце

Image is not available
Milan Trivić
Founder and Managing Director
Image is not available
Sergej Grivcov
Director of Software Development
Image is not available
Slavica Matin
HR Manager
Image is not available
Gordan Džadžić
Founder and Director at ACCEPT2LEAD Leadership Center
Senior Consultant at MSG Global Solutions
Image is not available
Miloš Milosavljević
Project Manager at Arbor Education
Image is not available
Aleksandar Devedzić
Data Analyst at Pioniri Communications
Image is not available
Milica Kostić
iOS developer at Lotus Flare
Image is not available
Branislav Tasić
Co-Founder at PABAT art events Agency
Project Manager at Unimast d.o.o
Image is not available
Suzana Dimitrovski
QA Specialist & Project Manager at DVC Solutions Ltd.
Former QA Engineer at Axelyos
Image is not available
Stanislav Vranić
Frontend Developer at KM2
Former Junior Software Developer and UX/UI Designer at Axelyos
Image is not available
Ognjen Mandić
Seasoned Executive with 15+ years of hands on experience in the US AdTech industry.
Former Chief Product Officer at Bravo Systems
previous arrow
next arrow
Slider